ICO

Trener mentalny – kiedy potrzebujemy jego wsparcia?

Trener mentalny – kiedy potrzebujemy jego wsparcia?

Ostatnimi czasy w Polsce zauważa się większe zainteresowanie treningami mentalnymi. To coraz modniejsze pojęcie powinno znaczyć dla nas nade wszystko wielki wysiłek umysłu, będący rozwinięciem treningu sportowego. Pomaga podjąć pracę nad umysłowością.

Trener mentalny ma za zadanie kształtować i wzmacniać potencjał istniejący w umyśle sportowca. Forma cielesna zawodnika wcale nie musi oznaczać wygranej, skoro mnogie przypadki sportowców wykazują, że kluczowe są również wystarczająca motywacja oraz psychika. Trening mentalny ma pozytywnie oddziaływać na sytuacje treningowe i startowe. Jego celem jest przyswojenie przekonania o wartości swojego potencjału oraz umiejętności kierowania swoich myśli. Trener mentalny profesjonalnie wspomaga w przezwyciężaniu strachu, awersji oraz wszelkich ograniczeń. Właśnie w ten sposób pobudza do wydajnego treningu ruchowego polegającego na szeroko rozumianej pracy ze swoimi słabościami.

Każdy tego rodzaju trening posiada swoje indywidualne cechy, bowiem będzie uwzględniać uwarunkowania konkretnego zawodnika. Właśnie dlatego możemy rozróżnić co najmniej kilka typów treningu mentalnego. Oczywiście każdy będzie opierał się o zbiór przetestowanych technik strategicznych, które powstały na podstawie dyscypliny naukowej, jaką jest psychologia. Trener mentalny to niezwykle istotna rola, która w kluczowym stopniu oddziałuje na nastawienie zawodnika. To natomiast oddziałuje na całościową jakość treningu, która w kolejnym kroku z pewnością przełoży się na końcowe rezultaty. Profesjonaliści oraz badacze zgodnie potwierdzają, że w obecnych czasach najlepszą taktyką konkurencji jest przestrzeń umysłowa. To przede wszystkim ona przeważnie decyduje o poniesionych porażkach oraz odnoszonych zwycięstwach. Przypuszcza się, że profesja trenera mentalnego zyska w przyszłych dekadach jeszcze większą renomę.