ICO

Na czym polega nadzwyczajne złagodzenie kary w procesie karnym?

Na czym polega nadzwyczajne złagodzenie kary w procesie karnym?

W niektórych przypadkach sąd decyduje się na nadzwyczajne zredukowanie orzekanego wobec sprawcy wymiaru kary. Mowa o takich okolicznościach, kiedy orzekana kara jest niższa od wymiaru przewidzianego w Kodeksie Karnym za dane przestępstwo. Bywa, że to kara innego rodzaju. Nawet jeżeli sprawca nie zostanie uniewinniony, może czekać go przykładowo kara pieniężna a nie kara więzienia. Czy zawsze sędzia wyda wyrok, zgodnie z którym wymiar kary zostanie mocno ograniczony?

Łagodniejsza kara dla skruszonego przestępcy

Sąd łagodzi orzekany wymiar kary z czego często korzysta, jeżeli osoba oskarżona o dane przestępstwo samodzielnie poda do wiadomości kardynalne z punktu widzenia składu orzekającego okoliczności dotyczące popełnionego czynu a ponadto także dane osobowe a ponadto motywacje kierujące pozostałymi osobami uczestniczącymi w danej sytuacji. Oczywiście dzieje się tak, gdy sędzia i prokuratura nie dysponują szansami na pozyskanie danych detali odmienną metodą. Podstawową grupą, która korzysta z tego kruczka prawnego są skruszeni przestępcy, którzy mają nadzieję, że sędzia orzeknie wobec nich karę niższą niż uregulowana w Kodeksie Karnym. Właśnie w tym celu w polskim systemie prawnym została zaimplementowana koncepcja świadka koronnego. Owa idea bywa przydatna dla sądu w postępowaniach dotyczących nadzwyczaj poważnych przestępstw o charakterze zorganizowanym.

Kiedy adwokat łódź sprawy karne faktycznie doprowadzi do orzeczenia nadzwyczajnego złagodzenia kary?

Możemy wymienić parę przypadków, gdy sąd często wydaje łagodniejszy wyrok niż przewidziany przez Kodeks Karny. Rzecz jasna mamy na myśli sytuacja, gdy w mniemaniu składu orzekającego kara jest dysproporcjonalnie wysoka w stosunku do dokonanego przestępstwa. Sąd będzie miał możliwość podjęcia takiej decyzji, jeśli:

Sprawca osiągnął kompromis z powodem i dodatkowo skutki szkody zostały zredukowane dzięki zadośćuczynieniu.

Jeżeli postępowanie sprawcy świadczyło o tym, że próbował uniknąć popełnienia szkody a gdy już została dokonana, dążył do szybkiego wyświadczenia zadośćuczynienia.

Jeżeli przestępca bądź osoba mu najbliższa, w rezultacie postępku ponieśli poważne szkody zdrowotne.

Łagodniejszy wyrok dla niepełnoletniego

Sędzia może zastosować zasadę nadzwyczajnego złagodzenia kary w sprawie dotyczącej niepełnoletniego. Jednak muszą być ku temu spełnione pewne przesłanki. W pozyskaniu szczegółowych informacji na ich temat pomoże adwokat łódź sprawy karne. Do listy owych szczególnych warunków należą przykładowo brak karalności uprzedniej, okazanie skruchy albo udzielanie informacji organom ścigania. Najważniejsze, żeby oskarżony okazał chęć poddania się wszelkim terapiom naprawczym a także kurateli stosownych organów i instytucji.