ICO

Jak dbać o budynek, aby nie tracił na wartości?

Jak dbać o budynek, aby nie tracił na wartości?

Najpewniejszą inwestycją będzie zawsze lokowanie oszczędności w lokali mieszkalnych i domów. Jednak zanim odważymy się się na nabycie, należy zbadać, czy budynek zostanie nam przekazany bez usterek. Mając wiedzę na temat faktycznego stanu można nawet zmienić wartość dobrze utrzymanego domu na atrakcyjnej działce, czego musi dopilnować jej posiadacz lub administrator.

Ekspertyza techniczna budynku

W razie najmniejszych nieprawidłowości w funkcjonowaniu, powinniśmy skorzystać z dobrodziejstw ekspertyzy budowlanej. Jej wykonanie trzeba powierzyć doświadczonemu rzeczoznawcy, który własnym podpisem będzie uwiarygadniał jej konkluzję. Ekspertyza techniczna budynku to bardzo istotne dokumenty, których nie można bagatelizować. Jeśli bowiem taka ekspertyza potwierdzi, że dom posiada usterki, niezwłocznie powinniśmy wziąć się do ich likwidacji.

Niejednokrotnie przytrafiają się różne zdarzenia. W takiej sytuacji ubezpieczyciel może nie chcieć wypłacić, jeśli poprzednie ekspertyzy budowlane wskazywały na problemy, które do tej pory nie doczekały się napraw. Przeważnie autor dokumentu sam określa, w jakim terminie trzeba dokonać napraw i w jaki sposób powinno być to zrobione. Nie wolno bagatelizować takich kwestii, dlatego że ekspertyza mówi wprost, czy budowla może być zamieszkana lub wynajmowana.

Zadbaj o remonty i zieleń przydomową

Znaczna część nieruchomości ma swój fundusz remontowy, na którym zbierane są aktywa do przeprowadzania przyszłych napraw i renowacji. Należy rozporządzać nimi w odpowiedzialny sposób, dlatego że powinny służyć bez wyjątku wszystkim lokatorom. Posesja powinna prezentować się ładnie – co jakiś czas jej ściany potrzebują odnowienia. Konieczne bywa też termomodernizację elewacji budynku.

Wszystkie wspólne przestrzenie, np. klatki schodowe, także są do obsłużenia przez fundusz remontowy. Powinno się także dbać o zieleń przed budynkiem. Zarządca obiektu powinien regularnie zajmować się nadzorem i starać się o wymianę zniszczonych roślin.