ICO

Dlaczego świeżo upieczony przedszkolak częściej zapada na infekcje? – Zrozumienie przyczyn zwiększonej podatności na choroby u dzieci w pierwszych miesiącach nauki w przedszkolu.

Dlaczego świeżo upieczony przedszkolak częściej zapada na infekcje? – Zrozumienie przyczyn zwiększonej podatności na choroby u dzieci w pierwszych miesiącach nauki w przedszkolu.

Czemu młodzi przedszkolacy chorują częściej na infekcje?

I. Wprowadzenie
Częstymi problemami zdrowotnymi u najmłodszych dzieci, które uczęszczają do przedszkola są różnego rodzaju infekcje bakteryjne oraz wirusowe. Takie schorzenia bardzo szybko mogą się rozprzestrzenić wśród dzieci i wywołać epidemie chorób, która dotykają wielu z nich jednocześnie. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele.

II. Mniejsza odporność organizmu dziecka
Jedną z kluczowych kwestii wpływających na podatność najmłodszych dzieci na choroby jest mniejsza odporność organizmu dziecka niż dorosłych osób. U niemowląt układ immunologiczny nie funkcjonuje jeszcze w pełni, co oznacza większą podatność na wszelkiego rodzaju infekcje bakteryjne i wirusowe.

III. Kontakt z innymi dziećmi i osobami dorosłymi w środowisku przedszkola
Kolejnym aspektem sprzyjającym występowанию chorób u dzieci jest kontakt ze swoimi rówieśnikami oraz pracownikami placówek edukacyjnych czyli innych osobami dorosłymi . Przechodzenie drobnego kataru lub kaszlu od kolegów z grupy do któr e są skazani niemalże każdego dnia może prowadzić do poważniejszej zachorowalności u ciała dziecka.

IV. Brak umiejętności higieny i samoobsługi u najmłodszych
Kolejnym powodem, dla którego najmłodsze dzieci częściej chorują na różnego rodzaju infekcje jest ich brak wiedzy i umiejętności związanych z higieną oraz samoobsługą. Dzieci w wieku przedszkolnym nie zdają sobie sprawy z tego jak istotne są czynności takie jak mycie rąk po skorzystaniu toalety czy przed jedzeniem lub picia . Często też popełniają błędy takie jak wtarcie palcem nosa albo dotykaniem ust, co sprzyja rozwojowi licznych bakterii i wirusów.

V. Zalecenia dotyczące profilaktyki infekcji w przedszkolach
Aby zmniejszyć ryzyko rozwoju chorób w środowisku przedszkola konieczne są specjalistyczne zabiegi dezynfekcyjne np. okresowe mycie wszystkich sensownych urządzeń , dozowanie kropli antybakteryjnych również powinno być obowiązkiem opiekunów dziecko będących uczestnikami danego ośrodka .
Najważniejszym działaniem zmniejszającym liczbę zachorowań jest wprowadzenie szeregu działań profilaktycznych mających na celu edukowanie dzieci oraz dbanie o prawidłowe nawyki higieniczne już od najmłodszych lat .

Taczcąc po sali gimnastycznej z bieżnią często spotykaliśmy się także my opiekunowie przedszkola z wiele osób chorujących dzieci które dotknięte były bardzo poważnym groźnym schorzeniem dlatego też tak ważne jest szybkie reagowanie w przypadku rozwoju patogenów mikroorganizmów .

Podsumowanie

Choroby bakteryjne i wirusowe to powszechny problem, z jakim mierzą się dzieci uczęszczające do przedszkoli. Wpływ na to mają między innymi mniejsza odporność ich organizmu, kontakt z rówieśnikami oraz osobami dorosłymi u pracowników placówek edukacyjnych czy brak umiejętności właściwej higieny i samoobsługi. Istotne jest więc wprowadzenie szeregu działań profilaktycznych dla zmniejszenia liczby zachorowań wśród najmłodszych.